top of page

Gezondheid van vrouwen in het verlengde van Internationale Vrouwendag


Een teken van kracht en een oproep tot actie


Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag is het belangrijk om de aandacht te vestigen op de unieke gezondheidsuitdagingen waarmee vrouwen in Europa en de rest van de wereld worden geconfronteerd. Deze dag gaat niet alleen over het erkennen van behaalde prestaties; het gaat ook over het aanpakken van ongelijkheden en het aandringen op meer inclusieve gezondheidszorgoplossingen die rekening houden met de specifieke behoeften van vrouwen.  


Vrouwendag vieren - Gezondheid van vrouwen

Foto van Prostock via iStock


Een bredere kijk op de gezondheid van vrouwen


Ziekten als borst- en baarmoederhalskanker staan vaak op de voorgrond in discussies over de gezondheid van vrouwen, maar andere aandoeningen treffen vrouwen op een onevenredige manier en verdienen evenveel aandacht

 

  • Hart- en vaatziekten: Vrouwen vertonen andere symptomen van hartaandoeningen dan mannen, wat leidt tot onderdiagnose en onderbehandeling.

  • Geestelijke gezondheid: Vrouwen zijn vatbaarder voor depressies en angsten, verergerd door sociale druk en soms postnatale omstandigheden.

  • Osteoporose: Deze aandoening treft voornamelijk vrouwen en benadrukt de noodzaak van bewustwording rond botgezondheid, vooral na de menopauze.

  • Auto-immuunziekten: Aandoeningen zoals reumatoïde artritis en multiple sclerose treffen meer vrouwen dan mannen, wat wijst op een genderkloof in auto-immuunonderzoek en behandeling.De rol van sociaaleconomische factoren 


Toegang tot gezondheidszorg blijft een belangrijke kwestie, waarbij sociaaleconomische factoren barrières creëren die veel vrouwen ervan weerhouden de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Van plattelandsgebieden zonder gespecialiseerde diensten tot de sociaaleconomische kloven die van invloed zijn op gezondheidseducatie en preventieve zorg, de uitdagingen zijn net zo divers als de vrouwen die ze treffen. Gedrag ten opzichte van ziekten


Onderzoek wijst op een aantal belangrijke verschillen in de manier waarop vrouwen en mannen gezondheid benaderen. Vrouwen zijn over het algemeen proactiever op het gebied van preventieve zorg, ze bezoeken vaker een arts en laten vaker screenings uitvoeren. Ze kunnen echter ook symptomen onderschatten en de gezondheid van anderen boven die van henzelf stellen. Mannen daarentegen kunnen het zoeken van hulp uitstellen tot de symptomen ernstig worden.Curewiki: de kloof overbruggen 


Als antwoord op deze uitdagingen komen platforms zoals Curewiki in actie om vrouwen meer macht te geven via vereenvoudigde toegang tot klinische onderzoeken. Deze onderzoeken zijn cruciaal om meer inzicht te krijgen in gezondheidsproblemen die specifiek zijn voor vrouwen en om behandelingen te ontwikkelen die zijn afgestemd op de unieke gezondheidsbehoeften van vrouwen. 

 

Curewiki biedt niet alleen hoop op betere behandelingen; het vertegenwoordigt een toewijding aan diversiteit en inclusiviteit in gezondheidszorgonderzoek. Door de toegang tot klinische onderzoeken te vergemakkelijken, zorgt Curewiki ervoor dat de gezondheidsproblemen van vrouwen niet alleen worden erkend, maar ook actief worden aangepakt. 

  

Maak samen met ons het verschil, bezoek Curewiki en ontdek hoe jij deel kunt uitmaken van deze baanbrekende missie.  


Comments


Ontdek de klinische proef die aan uw behoeften voldoet en doe vrijwilligerswerk als u dat wenst.

Curewiki_FaceBBanner_1200x674.jpg

STOP NIET MET GELOVEN.

bottom of page