top of page

Welcome to the New Era of Clinical Research: Curewiki Meets iClusion

image2_comforting 1.png

Unlocking the future of clinical trials together

In our commitment to revolutionizing clinical research and amplifying patient engagement, Curewiki has joined forces with iClusion, the Netherlands-based expert in connecting cancer patients with clinical trials. We are merging our cutting-edge technology with iClusion's specialized knowledge to fast-track your research in ways you have only dreamed of.

Enhanced patient
recruitment

Our revolutionary platform provides enhanced accessibility for cancer patients searching for clinical trials. In doing so, we enhance recruitment rates and empower a larger number of patients on their healthcare journey. You now have a broader pool of potential candidates for your studies.

Deepened expertise

Our core team now boasts the renowned expertise of iClusion's specialists, bringing together their rich insights in cancer clinical trials and our robust data-driven solutions. This collaboration enhances our ability to support your studies, offering a nuanced understanding of patient profiles, disease mechanisms, and trial criteria.

Streamlined recruitment

With iClusion now part of Curewiki, we can provide you with an even more seamless experience in recruitment for clinical trials. Our combined forces promise to optimize the speed and efficiency of patient recruitment, bringing innovative therapies to market faster.

How Curewiki works?

Uitgebreide toegang tot patiënten

Ontsluit een uitgebreid, divers netwerk van potentiële deelnemers, waaronder een gericht segment van kankerpatiënten. We respecteren de privacy van de patiënt door geanonimiseerde gegevens te verstrekken totdat een patiënt instemt met deelname aan uw klinische onderzoek. Deze aanpak waarborgt privacy en bevordert de betrokkenheid.

Geïnformeerde besluitvorming

Maak gebruik van de synergetische expertise van Curewiki en iClusion bij het interpreteren van patiëntgegevens en het navigeren door het klinische trialproces. Onze gecombineerde inzichten stellen u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van gegevens.

Gestroomlijnde klinische studies

Maak gebruik van de kracht van onze technologieën en expertise om uw klinische onderzoeken te versnellen. We geven prioriteit aan efficiëntie, besparen kostbare tijd en middelen terwijl we de hoogste ethische normen voor patiëntenrekrutering en -betrokkenheid handhaven.

Join our revolution

At Curewiki, our vision of a patient-centric clinical research ecosystem is continuously evolving. With iClusion now part of our family, we're even better positioned to revolutionize how patients engage with clinical research.

Ready to discover how our enhanced platform can benefit your clinical trials? We're here to help. Click below to schedule a call with our team and explore how Curewiki and Iclusion can accelerate your clinical research.

medium-shot-smiley-doctor-patient-chatting.jpg
bottom of page